Privacy Policy

Privacy Policy.

 

Algemeen.

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Doeleinden van gebruik.

Vijverschaal.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw

bestelling, (ii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iii) relatiebeheer en (iv)

managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de

(algemene) strategie.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen

tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Vijverschaal.nl, haar

klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen

welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij deze verwerking van

persoonsgegevens kan Vijverschaal.nl groepsvennootschappen en samenwerkende

partners inschakelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis

van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en

andere producten of diensten van Vijverschaal.nl en/of groepsvennootschappen en

samenwerkende partners.

Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw

gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar

maken aan Vijverschaal.nl. Met betrekking tot informatie verkregen van

Vijverschaal.nl kunt u contact opnemen via de Klantenservice.

Vijverschaal.nl gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

Privacy op internet en cookies.

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en

zo mogelijk de site of e- mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze

gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en de al dan niet door u bestelde

artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse

informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou

kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails

verbeteren.

Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt Vijverschaal.nl ook gebruik van

diensten van derden, waaronder zoekmachines. U verklaart zich ermee akkoord dat

de zoekgegevens die u bij derden waar Vijverschaal.nl mee samenwerkt achterlaat,

mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die reeds bij Vijverschaal.nl bekend zijn

en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor u worden gepersonaliseerd.

Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren

over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens

zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand

dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de

cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet

herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de

site server die de cookies doorgeeft, is Vijverschaal.nl. De meeste browsers

kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de

hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot

het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar

van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt

bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde

diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van

cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Beveiligde server.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van

onrechtmatige verwerking.

Vragen.

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken

uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen

indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een

wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien

en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar Vijverschaal.nl en login op uw account

(bovenaan website).

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons

handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met

klantenservice op te nemen.

 

Recent bekeken